Algemene Voorwaarden

Prijzen:
Alle prijzen op www.ateliervanommeren.nl zijn in euro’s en  inclusief 21% BTW. De BTW wordt apart gespecificeerd op de factuur.
Eventuele prijswijzigingen zijn niet van invloed op reeds afgesloten koopovereenkomsten.


Totstandkoming overeenkomst:
Een overeenkomst met Atelier Van Ommeren is tot stand gekomen op het moment dat een orderbevestiging per email is verzonden naar het door de koper opgegeven email-adres. Deze bevestiging geldt tevens als uw factuur. Het ordernummer, een overzicht van de bestelde artikelen, het verschuldigde bedrag, de verzendkosten, het bankrekeningnummer waarop de overmaking moet geschieden zijn en de tenaamstelling hiervoor zijn vermeld op de bevestiging.

Indien u geen orderbevestiging via de mail heeft ontvangen, is er kennelijk iets fout gegaan. Gelieve dan contact op te nemen via ateliervanommeren@live.nl.

Wanneer koper de overeenkomst wenst te ontbinden, moet hij/zij dit doen binnen 24 uur na de plaatsingsdatum door het sturen van een email aan bovengenoemd mailadres.


Betaling:
Na ontvangst van de orderbevestiging dient koper zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen  14 dagen het verschuldigde bedrag te hebben overgemaakt.
Bestellingen worden pas dan verstuurd als het verschuldigde bedrag is bijgeschreven op bankrekeningnummer 58.617.49.31 t.n.v. AvO Sieraden en Kralen te Den Haag. Het ordernummer dient hierbij vermeld te worden. Van de regel van vooruitbetalen kan alleen worden afgeweken in overleg met en na schriftelijke/mailbevestiging door Atelier Van Ommeren.

Overmakingen vanuit het buitenland s.v.p. middels een Sepa of IBAN-overboeking (dezelfde kosten als bij een binnenlandse overboeking).
IBAN: NL66ABNA0586174931 ten name van AVO Sieraden en Kralen in Den Haag, Nederland.
BIC-code: ABNANL2A


Levertijd:
Zodra de betaling binnen is op de rekening van Atelier Van Ommeren, wordt de bestelling z.s.m. verzonden. Houdt u er wel rekening mee dat betalingen soms enkele dagen onderweg zijn. Het streven is om binnen een week na ontvangst de producten te versturen.
Indien de levering vertraging oploopt i.v.m. tijdelijk niet op voorraad zijn, of om andere redenen, of indien een bestelling slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de koper hier bericht over.

 

Verzending en verzendkosten:
Uw bestelling wordt verstuurd via TNT Post, de verzendkosten zijn voor de koper. De bestelde artikelen zijn gewogen, het bestelprogramma rekent vervolgens de verschuldigde portokosten uit volgens de tabel van TNT Post. (zie het  tabje Verzendkosten).  De bestelde artikelen worden in een beschermende bubbeltjes-envelop verstuurd.

Atelier Van Ommeren is niet aansprakelijk voor verlies of beschadigingen van uw zending via TNT Post. Indien gewenst, kunt u uw pakketje ook aangetekend laten versturen. De kosten hiervan zijn € 7,00. De gewone portokosten vervallen dan echter. Als uw pakketje met aangetekende post wordt gestuurd, kan via track & trace worden gevolgd waar het pakket is.


Privacy:
Alle persoonsgegevens worden in het klantenbestand van Atelier Van Ommeren opgenomen en gebruikt voor de afhandeling van bestellingen en eventuele verzending van de nieuwsbrief. Uw persoonlijke gegevens zullen nimmer aan derden worden doorgegeven.


Minimum orderbedrag:
Bestellingen lager dan € 7,50 kunnen i.v.m. de hoge administratie-, bank- en verpakkingskosten niet in behandeling worden genomen.


Aanbiedingen en acties:
Aanbiedingen en acties zijn geldig zolang de voorraad strekt.


Maat- en kleurverschillen:
Atelier Van Ommeren besteedt de grootst mogelijke zorg aan het zo getrouw mogelijk afbeelden en beschrijven van haar producten. Toch kan het voorkomen dat er kleine maat- en kleurverschillen voorkomen t.o.v. de werkelijkheid. Deze kleine afwijkingen worden niet geaccepteerd als reden voor weigering van de zending.
N.B. Kralen en metalen kunnen verkleuren in de loop der tijd. E.e.a. is o.a. afhankelijk van de zuurgraad van de huid, het gebruik van parfum, blootstelling aan UV-licht, etc. Dergelijke verkleuringen zijn natuurlijk en vallen niet onder de garantie.


Garantie en retourzendingen:
We verzoeken u de geleverde producten liefst direct bij ontvangst  doch uiterlijk 14 dagen na ontvangst te controleren. Indien u ondanks alle zorg die aan de producten is besteed, toch reden tot klagen heeft, dan gelieve contact per mail op te nemen. Samen zullen we dan naar een passende oplossing zoeken.
Indien u ons pas na 14 dagen in kennis stelt van een gebrek, dan vervalt het recht op garantie.

De kosten van het retour zenden zijn voor rekening van koper.

Retourzendingen worden alleen dan geaccepteerd als de producten niet gebruikt en niet beschadigd zijn en mits geretourneerd in de originele verpakking vergezeld van schriftelijke mededeling waarom het artikel is geretourneerd. Koper krijgt na ontvangst van het product door Atelier Van Ommeren het aankoopbedrag voor het betreffende product (exclusief verzendkosten) minus administratiekosten (maximaal 10% van de orderkosten) teruggestort op zijn rekening.

Indien echter het product bij ontvangst door koper zichtbare gebreken heeft, dan zal, na overleg en akkoordbevinding door Atelier Van Ommeren, het product retour worden gezonden aan Atelier Van Ommeren. Het product wordt dan kosteloos gerepareerd of vervangen. Indien dat niet mogelijk is, dan wordt het aankoopbedrag, vermeerderd met de verzendkosten van het retour zenden,  retour gestort op de rekening van de koper.

Er is geen sprake van garantie in de volgende gevallen:
-als de slijtage van het product als normaal beschouwd kan worden;
-als de gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend on onoordeelkundig gebruik;
-als beschadigingen zijn ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.


Aansprakelijkheid:
Atelier van Ommeren is niet aansprakelijk voor schade die de koper of derde lijdt door het gebruik van een door Atelier Van Ommeren geleverd artikel tenzij de koper kan aantonen dat deze schade is ontstaan door opzet of grove nalatigheid van Atelier Van Ommeren. (In)directe kosten of schade bij koper of derde, veroorzaakt door het buiten gebruik zijn van een defect artikel komen niet voor vergoeding in aanmerking. Ook is Atelier Van Ommeren nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade of winst- of omzetderving.

Indien Atelier Van Ommeren, om welke reden dan ook, wel enige schade moet vergoeden, dan zal deze schadevergoeding nooit hoger uitvallen dan het bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product waardoor de schade is veroorzaakt


Contact:
Heeft u naar aanleiding van wat u op de website www.ateliervanommeren.nl  heeft gezien vragen of opmerkingen, dan kunt u altijd een mail sturen naar ateliervanommeren@live.nl. Er wordt naar gestreefd zo spoedig mogelijk en liefst binnen enkele dagen op uw bericht te reageren.


Akkoord:
De algemene voorwaarden gelden voor alle producten die u op de website van Atelier Van Ommeren aantreft. Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke koper zich zonder voorbehoud akkoord met bovenstaande verkoopvoorwaarden.

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Einde Algemene Voorwaarden

 

Prijzen:
Alle prijzen op www.ateliervanommeren.nl zijn in euro’s.
Eventuele prijswijzigingen zijn niet van invloed op reeds afgesloten koopovereenkomsten.


Totstandkoming overeenkomst:
Een overeenkomst met Atelier Van Ommeren is tot stand gekomen op het moment dat een orderbevestiging per email is verzonden naar het door de koper opgegeven email-adres. Deze bevestiging geldt tevens als uw factuur. Het ordernummer, een overzicht van de bestelde artikelen, het verschuldigde bedrag, de verzendkosten, het bankrekeningnummer waarop de overmaking moet geschieden zijn en de tenaamstelling hiervoor zijn vermeld op de bevestiging.

Indien u geen orderbevestiging via de mail heeft ontvangen, is er kennelijk iets fout gegaan. Gelieve dan contact op te nemen via ateliervanommeren@live.nl.

Wanneer koper de overeenkomst wenst te ontbinden, moet hij/zij dit doen binnen 24 uur na de plaatsingsdatum door het sturen van een email aan bovengenoemd mailadres.


Betaling:
Na ontvangst van de orderbevestiging dient koper zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 14 dagen het verschuldigde bedrag te hebben overgemaakt.
Bestellingen worden pas dan verstuurd als het verschuldigde bedrag is bijgeschreven op bankrekeningnummer 58.617.49.31 t.n.v. AvO Sieraden en Kralen te Den Haag. Het ordernummer dient hierbij vermeld te worden. Van de regel van vooruitbetalen kan alleen worden afgeweken in overleg met en na schriftelijke/mailbevestiging door Atelier Van Ommeren.

Overmakingen vanuit het buitenland s.v.p. middels een Sepa of IBAN-overboeking (dezelfde kosten als bij een binnenlandse overboeking).
IBAN: NL66ABNA0586174931 ten name van AVO Sieraden en Kralen in Den Haag, Nederland.
BIC-code: ABNANL2A


Levertijd:
Zodra de betaling binnen is op de rekening van Atelier Van Ommeren, wordt de bestelling z.s.m. verzonden. Houdt u er wel rekening mee dat betalingen soms enkele dagen onderweg zijn. Het streven is om binnen een week na ontvangst de producten te versturen.
Indien de levering vertraging oploopt i.v.m. tijdelijk niet op voorraad zijn, of om andere redenen, of indien een bestelling slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de koper hier bericht over.

Verzending en verzendkosten:
Uw bestelling wordt verstuurd via TNT Post, de verzendkosten zijn voor de koper. De bestelde artikelen zijn gewogen, het bestelprogramma rekent vervolgens de verschuldigde portokosten uit volgens de tabel van TNT Post. (zie het tabje Verzendkosten). De bestelde artikelen worden in een beschermende bubbeltjes-envelop verstuurd.

Atelier Van Ommeren is niet aansprakelijk voor verlies of beschadigingen van uw zending via TNT Post. Indien gewenst, kunt u uw pakketje ook aangetekend laten versturen. De kosten hiervan zijn € 8,40. De gewone portokosten vervallen dan echter. Als uw pakketje met aangetekende post wordt gestuurd, kan via track & trace worden gevolgd waar het pakket is.


Privacy:
Alle persoonsgegevens worden in het klantenbestand van Atelier Van Ommeren opgenomen en gebruikt voor de afhandeling van bestellingen en eventuele verzending van de nieuwsbrief. Uw persoonlijke gegevens zullen nimmer aan derden worden doorgegeven.


Minimum orderbedrag:
Bestellingen lager dan € 7,50 kunnen i.v.m. de hoge administratie-, bank- en verpakkingskosten niet in behandeling worden genomen.


Aanbiedingen en acties:
Aanbiedingen en acties zijn geldig zolang de voorraad strekt.


Maat- en kleurverschillen:
Atelier Van Ommeren besteedt de grootst mogelijke zorg aan het zo getrouw mogelijk afbeelden en beschrijven van haar producten. Toch kan het voorkomen dat er kleine maat- en kleurverschillen voorkomen t.o.v. de werkelijkheid. Deze kleine afwijkingen worden niet geaccepteerd als reden voor weigering van de zending.
N.B. Kralen en metalen kunnen verkleuren in de loop der tijd. E.e.a. is o.a. afhankelijk van de zuurgraad van de huid, het gebruik van parfum, blootstelling aan UV-licht, etc. Dergelijke verkleuringen zijn natuurlijk en vallen niet onder de garantie.


Garantie en retourzendingen:
We verzoeken u de geleverde producten liefst direct bij ontvangst doch uiterlijk 14 dagen na ontvangst te controleren. Indien u ondanks alle zorg die aan de producten is besteed, toch reden tot klagen heeft, dan gelieve contact per mail op te nemen. Samen zullen we dan naar een passende oplossing zoeken.
Indien u ons pas na 14 dagen in kennis stelt van een gebrek, dan vervalt het recht op garantie.

De kosten van het retour zenden zijn voor rekening van koper.

Retourzendingen worden alleen dan geaccepteerd als de producten niet gebruikt en niet beschadigd zijn en mits geretourneerd in de originele verpakking vergezeld van schriftelijke mededeling waarom het artikel is geretourneerd. Koper krijgt na ontvangst van het product door Atelier Van Ommeren het aankoopbedrag voor het betreffende product (exclusief verzendkosten) minus administratiekosten (maximaal 10% van de orderkosten) teruggestort op zijn rekening.

Indien echter het product bij ontvangst door koper zichtbare gebreken heeft, dan zal, na overleg en akkoordbevinding door Atelier Van Ommeren, het product retour worden gezonden aan Atelier Van Ommeren. Het product wordt dan kosteloos gerepareerd of vervangen. Indien dat niet mogelijk is, dan wordt het aankoopbedrag, vermeerderd met de verzendkosten van het retour zenden, retour gestort op de rekening van de koper.

Er is geen sprake van garantie in de volgende gevallen:
-als de slijtage van het product als normaal beschouwd kan worden;
-als de gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend on onoordeelkundig gebruik;
-als beschadigingen zijn ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.


Aansprakelijkheid:
Atelier van Ommeren is niet aansprakelijk voor schade die de koper of derde lijdt door het gebruik van een door Atelier Van Ommeren geleverd artikel tenzij de koper kan aantonen dat deze schade is ontstaan door opzet of grove nalatigheid van Atelier Van Ommeren. (In)directe kosten of schade bij koper of derde, veroorzaakt door het buiten gebruik zijn van een defect artikel komen niet voor vergoeding in aanmerking. Ook is Atelier Van Ommeren nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade of winst- of omzetderving.

Indien Atelier Van Ommeren, om welke reden dan ook, wel enige schade moet vergoeden, dan zal deze schadevergoeding nooit hoger uitvallen dan het bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product waardoor de schade is veroorzaakt


Contact:
Heeft u naar aanleiding van wat u op de website www.ateliervanommeren.nl heeft gezien vragen of opmerkingen, dan kunt u altijd een mail sturen naar ateliervanommeren@live.nl. Er wordt naar gestreefd zo spoedig mogelijk en liefst binnen enkele dagen op uw bericht te reageren.


Akkoord:
De algemene voorwaarden gelden voor alle producten die u op de website van Atelier Van Ommeren aantreft. Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke koper zich zonder voorbehoud akkoord met bovenstaande verkoopvoorwaarden.

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Einde Algemene Voorwaarden(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2008 - 2024 Atelier Van Ommeren | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel